Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Các dự án DAO đứng trước quyết định trọng đại

Lido DAO, Uniswap DAO, BitDAO đang có những đề xuất then chốt được bàn luận kĩ càng. Khi các DAO lớn đưa ra các quyết định lớn, thường sẽ ảnh hưởng tới tâm lý cộng đồng và được phản ánh trên đường giá token. Do đó, theo dõi các đề xuất quan trọng này là vô cùng cần thiết.
Amber avatar
LilYang
5 min read
Published May 31 2023
Updated Jun 28 2023
Amber media