Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Nỗi sợ bỏ lỡ trong crypto và cảnh giới cuối cùng của FOMO

FOMO có nhiều cấp độ trải nghiệm, nhưng cảnh giới cuối cùng của nó có lẽ thuộc về một người tự bỏ tiền túi tạo “Idiot Coin” để thử độ FOMO của thị trường. 
Amber avatar
writer.c98
10 min read
Published Aug 07 2022
Updated Aug 20 2022
Amber media