Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Cập nhật Sushi: Những bước đi mới nhất

Sushi chia sẻ những cập nhật mới nhất về các tính năng của Trident, Shoyu và MISO v2. Ngoài ra, Sushi còn nhắc đến những điểm nổi bật của dự án mới Sushi Samurais và sự “ra đi trong danh dự” của Phantom Troupe…
Amber avatar
bdapeditorpj
8 min read
Published Nov 25 2021
Updated Sep 30 2022
Amber media