Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Certora - Toàn bộ thông tin về Certora token

Certora là giải pháp thay thế đầy hứa hẹn cho các giải pháp audit code truyền thống trong thị trường crypto. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu Certora là gì và những điểm nổi bật của dự án.
Amber avatar
vinhvo
4 min read
Published Jun 05 2022
Updated Jul 17 2023
Amber media