Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Adamant Finance là gì? Toàn tập về tiền điện tử ADDY Token

Adamant Finance (ADDY) là gì? Adamant Finance là một native yield optimizer cho phép người dùng farming & quản lý các pool farming.
Amber avatar
vinhvo
3 min read
Published May 10 2021
Updated Jul 17 2023
Amber media