HomecaretCoins & Tokens

Token Explanation | Adamant Finance (ADDY) | Toàn tập về tiền điện tử ADDY

Đăng bởi Vinh Vo vào 11 tháng 5 2021

Adamant Finance (ADDY) là gì?

Adamant Finance (ADDY) là một native yield optimizer được xây dựng trên Polygon. Nó cung cấp các pool để người dùng có thể farming & quản lý các pool farming một cách an toàn, dễ dàng.

Hiểu thêm về cơ chế của Yield Farming với bài viết: So sánh: Lãi ngân hàng với Yield Farming

Điểm nổi bật của Adamant Finance (ADDY)

Hỗ trợ gần 100 Vaults cho phép người dùng có thể farming trên nhiều nền tảng khác nhau như: Sushiswap, Quickswap,... và quản lý chúng trên một nền tảng duy nhất.

Hỗ trợ 2 chiến lược Farming:

 • Auto Compounding: Cho phép giao thức tự động bán một phần reward và add thanh khoản để tự động gia tăng số lượng LP, từ đó giúp người dùng farm được nhiều lợi nhuận hơn.
 • Auto Stake (hỗ trợ Quickswap): Adamant cho phép tự động Harvested QUICK token và staking QUICK để nhận Quick profit Shared (dQICK).

Ngoài ra, khi người dùng sử dụng Adamant Finance (ADDY), nền tảng sẽ tính platform fee và doanh thu thu được sẽ được distribute lại cho ADDY token.

Thông tin Token Adamant Finance (ADDY)

Key Metrics ADDY

 • Token Name: ADDY Token.
 • Ticker: ADDY.
 • Blockchain: POS chain (Polygon).
 • Token Standard: ERC20.
 • Contract: 0xc3fdbadc7c795ef1d6ba111e06ff8f16a20ea539
 • Token type: Utility.
 • Total Supply: unlimited.
 • Circulating Supply: 267,307.635 ADDY.

Token Allocation

ADDY sử dụng một emission system tương tự như Pancake Bunny Finance, trong đó, 500 ADDY được minted cho mỗi 1 ETH kiếm được từ performance fee.

Token Sale

Dự án đã tiến hành token sales trên chính trang chủ của họ với rate 1,000 ADDY = 1 ETH, allocation là 100 ETH.

Token Release Schedule

Token sale:

 • 1/2 số lượng token sale sẽ bị khóa trong Vesting contract trong 90 ngày, và người dùng có thể earn thêm performance fee trong khoảng thời gian đó
 • 1/2 số lượng token còn lại bị khóa trong 6 tháng trong contract khác và trả dần sau đó.
 • Người tham gia token sale vẫn có thể rút trước thời hạn nhưng sẽ bị phạt 50% số lượng token (tức là chỉ rút được ½ số lượng token trong contract).

ADDY mới được minted:

 • ADDY mới được minted sẽ được vesting trong 3 tháng, và trong khoảng thời gian này người dùng có thể kiếm thêm performance fee.
 • Người dùng vẫn có thể rút ra hết số lượng token nhưng sẽ bị phạt 50%.

Token Use Case

Sharing performance fee: 100% performance fee từ các vaults của Adamant được chia sẻ cho ADDY Stakers.

Hiện tại, Adamant đang tính 30% performance fee (vaults bình thường) và 2% performance fee (degen vaults - những vaults đặt biệt có apy cực rất lớn).

Cách kiếm và sở hữu ADDY Token

Hiện tại có 2 cách để người dùng có thể sở hữu ADDY:

 • Tham gia dùng Vaults.
 • Mua ADDY trên các sàn giao dịch.

Ví lưu trữ & sàn giao dịch ADDY Token

Lưu trữ ADDY trên ví Coin98 Wallet

ADDY là token được tạo ra trên POS chain (Polygon), Coin98 Wallet hiện chưa hỗ trợ chain này. Hiện tại người dùng có thể lưu trữ ADDY trên các ví hỗ trợ POS chain như Metamask.

Giao dịch ADDY

Hiện tại, người dùng có thể giao dịch ADDY trên Quickswap.

Roadmaps & Updates

Mục tiêu của Adamant Finance đơn giản là làm cho việc yield farming dễ dàng hơn cho người dùng, đồng thời tìm kiếm các dự án an toàn để thêm vào nền tảng.

Adamant cũng đang nghiên cứu các vaults nâng cao hơn, chẳng hạn như các vaults tự động phân phối tiền của người dùng giữa nhiều nhóm để tối đa hóa tổng lợi nhuận.

Đội ngũ dự án, nhà đầu tư & đối tác

Đội ngũ dự án

Updating...

Nhà đầu tư

Updating...

Đối tác

Polygon - L2 ethereum

Similar projects

 • Inverse
 • Yearn

Website dự án: Adamant Finance

#Polygon #Adamant #ADDY #Matic #YieldFarming

Bạn là người mới, muốn học đầu tư Crypto từ đầu để có kiến thức nền tảng?

Học tại đây

Vinh Vo

If you want get more, you become More!

back to top