Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

CEX Token là gì? Những điều cần lưu ý khi đầu tư vào CEX Token

CEX Token là gì? Tìm hiểu về cách định giá token của các CEX tiêu biểu (Binance, FTX) và một số điều cần lưu ý khi đầu tư vào CEX Token.
Published Aug 04 2021
Updated Sep 06 2023
10 min read
Amber media