Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Ví Huobi ECO Chain là gì? Hướng dẫn sử dụng ví Huobi ECO Chain

Ví Huobi ECO Chain là nơi lưu trữ HT và các token tiêu chuẩn HRC20 trong nền tảng blockchain của Huobi ECO Chain.
Amber avatar
support
10 min read
Published Feb 26 2021
Updated Nov 13 2022
Amber media