Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Coinbase tháo chạy khỏi nước Mỹ sẽ tốt cho thế giới crypto?

Trước sức ép từ chính quyền Mỹ, Brian Armstrong - CEO sàn giao dịch Coinbase đã chia sẻ một cách dứt khoát về việc sẵn sàng rời khỏi Mỹ nếu Crypto vẫn còn không rõ ràng tại quốc gia này.
Amber avatar
quangvo
4 min read
Published Apr 20 2023
Updated Apr 28 2023
Amber media