Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Osmosis đã Mainnet, đạt $5 M TVL trong ngày đầu tiên

Hệ sinh thái Cosmos tuần này nổi bật với việc mainnet của AMM đầu tiên là Osmosis với $5 M TVL trong ngày đầu tiên. Xem thêm các sự kiện nổi bật khác!
Amber avatar
vidang
Published Jun 20 2021
Updated Sep 26 2023
6 min read
Amber media

Related Posts