Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

APY cao từ 500% ~1,800%, TVL trên AMM Osmosis tăng mạnh

Nhờ chương trình Liquidity Mining với APY cao từ 500% ~1,800% mà Osmosis đang phát triển rất nhanh. Xem thêm các sự kiện nổi bật trên hệ Cosmos tuần 25 tại đây!
Published Jul 01 2021
Updated Sep 26 2023
7 min read
Amber media