Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Cross-chain bridge: “Cây cầu tơ lụa” xây dựng thế giới blockchain

Cross-Chain Bridge - Cây cầu tơ lụa giúp nối dài các blockchain, hướng đến một tương lai “phẳng” nơi không còn biên giới nào giữa chúng.
Amber avatar
writer.c98
13 min read
Published Oct 15 2021
Updated May 22 2023
Amber media