Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Đấu giá Parachain Slot Round 3 bắt đầu - Cái tên nào đang dẫn đầu?

Kết thúc round 2 với sự chiến thắng của 5 dự án và bắt đầu Round 3. Liệu cái tên nào đang dẫn đầu cuộc đấu giá Parachain Slot Round 3?
Amber avatar
vinhvo
Published Oct 12 2021
Updated Jul 13 2022
5 min read
Amber media

Related Posts