Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Multi-chain là gì? Xu hướng & tiềm năng đầu tư với Multichain (Update)

Multichain là gì? Cross Chain và Multichain khác nhau như thế nào? Tìm hiểu về xu hướng và các tiềm năng đầu tư với Multichain.
Amber avatar
Jack Vĩ
Published Apr 18 2021
Updated Jul 12 2023
15 min read
Amber media

Related Posts