Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Sự xuất hiện của STOs, nhóm dự án cơ sở hạ tầng chiếm Spotlight

Thống kê lại một số dự án nổi bật đã huy động vốn trong tuần 2/2021 vừa qua.
Amber avatar
vinhvo
5 min read
Published Jan 17 2021
Updated May 30 2023
Amber media