Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

SynFutures và tương lai của Phái sinh phi tập trung

SynFutures đã kết hợp hai yếu tố và cho ra mắt sàn giao dịch phái sinh phi tập trung. Cùng phân tích điểm khác biệt của SynFutures.
Published Mar 05 2021
Updated Jul 06 2023
8 min read
Amber media

Related Posts