Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

DeFi Stack 2 - Rủi ro của DeFi và cách hạn chế

Phần này mình sẽ nói về những rủi ro chính trong DeFi và cách hạn chế các rủi ro trong việc lựa chọn dự án.
Published Jan 05 2021
Updated Oct 19 2022
10 min read
Amber media

Related Posts