Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Mặc thị trường đỏ lửa, các DEX vẫn tung hoành trên thị trường gọi vốn

Tổng hợp top 10 thương vụ gọi vốn tuần 47 thị trường crypto.
Amber avatar
hieunguyen
11 min read
Published Dec 05 2021
Updated Oct 03 2023
Amber media