Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Ref Finance gọi vốn 4.8 triệu đô - Lời hứa hẹn cho một bước bật xa của hệ NEAR?

Tổng quan hệ sinh thái Near tuần 7/2022. Nhiều dự án trên Near công bố gọi vốn thành công: Ref Finance gọi vốn 4.8 triệu đô, Aurigami không rõ size.
Amber avatar
hieunguyen
7 min read
Published Feb 22 2022
Updated Oct 04 2023
Amber media