Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Dialect là gì? Toàn tập về tiền điện tử Dialect

Dialect là giao thức “nhắn tin thông minh" trên Solana. Vậy giao thức này có điểm gì nổi bật? Tìm hiểu thêm về Dialect tại đây.
Amber avatar
thanhuyen.c98
3 min read
Published Apr 24 2022
Updated Oct 20 2022
Amber media