Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Gọi vốn triệu USD từ các ông lớn, Maverick sắp trở thành 'kẻ thách thức Uniswap'

Maverick Protocol - dự án thứ 34 xuất hiện trên Binance Launchpool gọi vốn thành công 9 triệu USD tiếp thêm lửa cho tham vọng trong cuộc đua ở thế giới DeFi.
6 min read
Published Jun 22 2023
Updated Jul 17 2023
Amber media