Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Maverick Protocol (MAV) là gì? Dự án Binance Launchpool lần thứ 34

Maverick Protocol là dự án đầu tiên trên zkSync tham gia Launchpool trên Binance. Hệ sinh thái của Maverick phát triển như thế nào? Maverick AMM hoạt động có gì nổi bật? 
Amber avatar
trangtran.c98
9 min read
Published Jun 17 2023
Updated Dec 05 2023
Amber media