Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Econia - Toàn bộ thông tin về tiền điện tử Econia token

Econia là giao thức cho phép người dùng giao dịch với các sổ lệnh (order book) chạy song song trên Aptos blockchain thay vì chạy từng sổ lệnh. Nhờ vậy, Econia giúp mở rộng các giao dịch được thực hiện, tránh tình trạng tắc nghẽn hay phí gas cao. 
Amber avatar
thanhuyen.c98
6 min read
Published Aug 19 2022
Updated Jul 18 2023
Amber media