Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Pontem Network Là Gì? Thông Tin Chi Tiết Về PONT Token

Nhằm tạo ra giá trị cho người dùng, hạ thấp rào cản gia nhập, thúc đẩy tăng trưởng cho Aptos và hệ sinh thái mới nổi này trên ngôn ngữ lập trình Move, Pontem Network đã được ra đời.
Amber avatar
thanhuyen.c98
10 min read
Published Aug 06 2022
Updated Sep 11 2023
Amber media