Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Human Protocol sẽ chọn Ethereum Sidechain hay Parachain Polkadot?

Human Protocol sẽ có một sự chuyển dịch giao dịch lớn đến một sidechain có hiệu suất cao phù hợp với lượng transaction lớn.
Published Mar 08 2021
Updated Nov 27 2023
6 min read
Amber media