Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

UniSync ra mắt trên zkSync & Nhận định về DeFi 2.0 trên Ethereum

Nổi bật trong hệ Ethereum tuần qua: UniSync ra mắt trên zkEVM testnet của zkSync, Yearn hướng đến Multichain, & một số nhận định về DeFi 2.0.
Amber avatar
vinhvo
Published Oct 20 2021
Updated Nov 27 2023
6 min read
Amber media

Related Posts