SETTINGS
Content language
flag Vietnamese
Vietnamese
flag Vietnamese
Vietnamese
Tiếng việt
flag English
English
English
Channel logo
Coin98 Insights
Save
Copy link

EthStorage là gì? Giải pháp lưu trữ cho Layer 2 trên Ethereum

Các giải pháp lưu trữ luôn là mối quan tâm hàng đầu khi blockchain ngày càng được đón nhận. Bên cạnh IPFS, Arweave,… EthStorage đã được biết đến như giải pháp lưu trữ cho Ethereum. Vậy EthStorage hoạt động như thế nào?
Avatar
trangtran.c98
Published May 17 2024
6 min read
ethstorage là gì

EthStorage là gì? 

EthStorage là giải pháp lưu trữ phi tập trung được thiết kế theo cấu trúc modular trên Layer 2 của Ethereum. Về kiến trúc, EthStorage hoạt động như một Data Availability Layer, cung cấp dữ liệu dài hạn cho các rollup có thể truy xuất và mở ra khả năng mới để phát triển các ứng dụng fully onchain như game, mạng xã hội, AI...

ethstorage là gì
Trang chủ website EthStorage
advertising

Tại sao cần có giải pháp EthStorage?

Go-Ethereum (Geth) là ứng dụng client đầy đủ (full node client), được sử dụng rộng rãi để tạo và quản lý các kết nối với mạng lưới Ethereum. Nghĩa là, Geth đồng bộ hóa và duy trì một bản sao toàn bộ blockchain của Ethereum trên máy tính của người sử dụng.

ethereum node
Các client node trên Ethereum

Trưởng nhóm phát triển của Geth - ông Péter Szilágyi cho biết, các Geth client lưu trữ hoàn toàn các dữ liệu lịch sử, tuy nhiên, một số bên như Nethermind và Besu thì không. Điều này gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng vì tạo nên sự không đồng bộ dữ liệu trong các ứng dụng máy khách. Chúng đặt nền tảng cho việc cần phải quan tâm nhiều hơn đến vấn đề lưu trữ dữ liệu của Ethereum.

Đọc thêm: Goerli testnet là gì? Cách sở hữu GETH và tham gia Goerli testnet.

lead dev geth
Lead dev của Geth bày tỏ quan tâm đến vấn đề lưu trữ trên mạng Ethereum

Tuy nhiên, cần đặt ra câu hỏi rằng tại sao họ chọn không tiếp tục lưu trữ nữa? 

Đối với việc Nethermind và Besu quyết định ngừng lưu trữ dữ liệu lịch sử trên nền tảng Ethereum, có hai nguyên nhân chính:

  • Yêu cầu lưu trữ ngày càng tăng
  • Thiếu cơ chế khuyến khích hoặc xử phạt
chi phí lưu trữ geth
Chi phí lưu trữ của một Geth node tại block 18,779,761 tháng 12/2023. Ảnh: EthStorage

Từ giữa năm 2023, nhiều giải pháp Layer 2 ra mắt đã giúp cho Ethereum nói riêng và các mạng Layer 1 nói chung phục vụ được một lượng lớn giao dịch của người dùng. Tuy nhiên, khi số lượng giải pháp mở rộng Layer 2 tăng mạnh, nó khiến cho nhu cầu về việc lưu trữ dữ liệu trở nên cấp thiết hơn.

Có thể thấy, yêu cầu lưu trữ với dữ liệu lịch sử (historical data - blocks/receitps) chiếm phần lớn tỷ trọng lưu trữ, xấp xỉ 628.69 GB trên tổng 925.39 GB. 

Bên cạnh đó, mặc dù Ethereum yêu cầu các full node lưu trữ toàn bộ dữ liệu lịch sử, nhưng không cung cấp cơ chế nào để khuyến khích hoặc xử phạt việc lưu trữ này. Điều này dẫn đến tình trạng một số node có thể cắt giảm việc lưu trữ mà không phải đối mặt với hậu quả bất lợi nào.

Từ đó, khi chi phí lưu trữ quá lớn nhưng không đi kèm với lợi ích, nhiều client node quyết định cắt giảm hoặc ngừng lưu trữ dữ liệu lịch sử. Điều này giúp giảm chi phí lưu trữ đáng kể mà vẫn giữ được hoạt động của node.

cấu hình nethermind
Cấu hình Nethermind (configuration)

Cấu hình Nethermind (configuration) được thiết lập để không lưu trữ dữ liệu block bodies, tiết kiệm không gian lưu trữ khoảng 460 GB.

Chi phí lưu trữ ngày càng tăng đã thúc đẩy các đề xuất cắt bớt dữ liệu lịch sử để phù hợp với khả năng của các node. EIP 4444 và EIP 4844 đã được đề xuất với cộng đồng. Tuy nhiên, việc cắt giảm này có thể ngăn các node mới đồng bộ trạng thái mạng, đòi hỏi các giải pháp đồng bộ thay thế. Đồng thời cản trở các node Layer 2 kế thừa tính bảo mật của Ethereum, yêu cầu các dịch vụ của bên thứ ba để lưu trữ các bản sao dữ liệu.

Chính vì vậy, EthStorage là giải pháp được thiết kế để giải quyết nhu cầu này. Chúng giúp mở rộng khả năng lưu trữ, tiết kiệm chi phí và tích hợp dễ dàng cho các trường hợp sử dụng trong thị trường crypto:

  • Các mạng xã hội phi tập trung
  • Các loại NFT có thể tương tác - composable NFT
  • Các ứng dụng từ Web2 đến Web3
  • DA cho các rollup…
ứng dụng của ethstorage
Ứng dụng của EthStorage

EthStorage hoạt động như thế nào?

Nhìn từ khía cạnh modular blockchain, EthStorage hoạt động như một Layer 2 trên Ethereum. Điểm khác biệt nằm ở chỗ phí thu được từ các hoạt động lưu trữ (storage fee) chứ không phải phí giao dịch.

EthStorage đã tích hợp với EIP 4844 trên Ethereum Sepolia testnet. Các thử nghiệm diễn ra trong một khoảng thời gian dài, liên quan đến việc ghi khoảng hàng trăm GB dữ liệu BLOB vào EthStorage.

ethstorage thử nghiệm trên ethereum devnet
Dashboard của EthStorage trên Ethereum Devnet-12ALT

Ưu điểm chính của EthStorage nằm ở việc cung cấp một cơ chế khuyến khích trực tiếp trên Ethereum. Nhưng nhược điểm của mạng cũng nằm ở BLOB, nó được tùy chỉnh cho các BLOB có kích thước cố định (fixed-size BLOB).

EthStorage bao gồm 2 thành phần chính:

  • Một hợp đồng lưu trữ (storage contract) triển khai trên Ethereum L1 có trách nhiệm phân phối phí onchain và xác minh Proof of Storage.
  • Một mạng lưới lưu trữ L2 được tạo thành bởi các es-node, chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu offchain và chứng minh thông qua các DAS (Data Availability Sampling).

Quy trình hoạt động như sau:

Bước 1: Người dùng tải dữ liệu của họ lên một hợp đồng ứng dụng (application contract), sau đó hợp đồng này tương tác với hợp đồng EthStorage để lưu trữ dữ liệu.

ethstorage

Bước 2: Tại mạng lưu trữ EthStorage L2, các nhà cung cấp không gian lưu trữ dữ liệu (storage provider) nhận thông báo về lượng dữ liệu đang chờ được lưu trữ.

ethstorage l2

Bước 3: Storage provider tải xuống dữ liệu từ DA của Ethereum.

ethstorage provider

Bước 4: Storage provider gửi bằng chứng lưu trữ lên L1, chứng minh một số lượng các bản sao trên mạng L2.

ethstorage gửi bằng chứng

Bước 5: Sau khi storage provider hoàn thành quá trình xác minh lưu trữ, EthStorage contract sẽ trả thưởng cho họ. 

ethstorage xác minh

Token của EthStorage là gì?

EthStorage hiện chưa có token, Coin98 Insights sẽ cập nhật khi có thông tin.

Đội ngũ phát triển, nhà đầu tư và đối tác dự án EthStorage

Đội ngũ phát triển

EthStorage được phát triển bởi Founder Qi Zhou. Bên cạnh EthStorage, ông cũng là founder của web3:// và QuarkChain.  

Nhà đầu tư

EthStorage gọi vốn 7 triệu USD tại vòng Seed ngày 27/07/2023, mức định giá 100 triệu USD. Vòng gọi vốn có sự tham gia của dao5, Gate Ventures, Galxe, SevenX Ventures, Foresight Ventures, Sky9 Capital và nhiều nhà đầu tư khác.

Dự án tương tự EthStorage

RELEVANT SERIES