Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

EZ Token là gì? Toàn tập thông tin về tiền điện tử EZT

EZ Token (EZT) là Utility Token được sử dụng bên trong hệ sinh thái của EZ Token. EZ Token (EZT) được sử dụng trong Platform Marketing.
Amber avatar
Viet
7 min read
Published Jun 05 2019
Updated Sep 07 2023
Amber media