Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Fantom (FTM) dưới bàn tay của Andre Cronje

Sở hữu công nghệ vượt trội và được hỗ trợ bởi “Bố già DeFi” Andre Cronje, liệu tiềm năng của Fantom sẽ còn to lớn như thế nào?
Amber avatar
cryptolover994
Published Mar 17 2021
Updated Jul 06 2023
14 min read
Amber media

Related Posts