Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

AMA Fetch.AI (FET) - Phỏng vấn Humayun Sheikh cùng Grace Phạm

Fetch.AI (FET) là gì? Bài viết này tổng hợp tất cả nội dung quan trọng nhất của buổi Coin98 AMA cùng Humayun Sheikh về dự án Fetch.AI.
Amber avatar
jane
9 min read
Published Sep 13 2019
Updated Sep 21 2023
Amber media