Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

FRAKT xây dựng hệ sinh thái NFT - DeFi đặc biệt trên Serum

Với làn sóng NFT vẫn tiếp tục phát triển trong không gian tiền điện tử, FRAKT đặt mục tiêu xây dựng một sản phẩm toàn diện kết hợp giữa DeFi và NFT trên nền tảng Serum. 
Amber avatar
social.serrum
4 min read
Published Feb 07 2022
Updated Oct 11 2023
Amber media