Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Đầu tư Token để chạy Nodes và Quản trị, xu hướng mới của các Quỹ đầu tư?

Đầu tư vào Token để chạy Nodes và Quản trị, liệu đây có phải xu hướng mới của các Quỹ đầu tư? Cùng tìm hiểu trong Fundraising Spotlight #13.
Amber avatar
vidang
10 min read
Published May 12 2021
Updated Oct 04 2023
Amber media