Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Fundraising Spotlight #19: DeFi và NFT vẫn là xu hướng đầu tư chính

Số Fundraising Spotlight #19 tuần này nổi bật với những thương vụ đầu tư trong lĩnh vực DeFi và NFT như: SynFutures, Goldfinch, Mangata,... Xem ngay tại đây!
Published Jun 23 2021
Updated Oct 04 2023
9 min read
Amber media

Related Posts