Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Chơi game trở thành nghề nghiệp: GameFi tái định nghĩa tương lai việc làm

GameFi - một hình thức labor-to-earn kiểu mới đang tái định nghĩa tương lai việc làm của tất cả chúng ta. Xem chi tiết ngay tại đây!!!
Amber avatar
writer.c98
16 min read
Published Oct 31 2021
Updated Jun 05 2023
Amber media