Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Genopets (GENE) là gì? Toàn tập về tiền điện tử GENE

Genopets là gì? Cơ chế Move-to-Earn trong game Genopets có gì nổi bật? Tìm hiểu về tokenomics của GENE Token tại đây!!!
Amber avatar
trangtran.c98
9 min read
Published Nov 08 2021
Updated Jul 19 2023
Amber media