Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

George Lopez, Ali Sabet và BLK PRL mở bán NFT độc quyền trên Origin

Sản phẩm với sự kết hợp của George Lopez, Ali Sabet và BLK PRL nhằm tôn vinh vinh truyền thống cổ điển của Mexico sẽ được mở bán NFT trên Origin launchpad.
Amber avatar
social
2 min read
Published Jul 02 2021
Updated Oct 01 2023
Amber media