Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Goldfinch là gì? Toàn tập về tiền điện tử GFI Token

Goldfinch là gì? Giao thức Borrowing này có gì nổi bật? Tìm hiểu thêm thông tin tokenomics của GFI Token ngay tại đây!
Amber avatar
trangtran.c98
4 min read
Published Jan 11 2022
Updated Nov 03 2023
Amber media