Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Tổng quan hệ sinh thái Optimism - Layer 2 tiềm năng trên Ethereum

Liệu DeFi trên Optimism có thực sự tiềm năng? DeFi trên Optimism đang ở giai đoạn nào? Tìm hiểu về hệ sinh thái Optimism ngay tại đây!!!
Amber avatar
hieunguyen
Published Oct 23 2021
Updated Dec 04 2023
10 min read
Amber media

Related Posts