Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hệ sinh thái Polkadot: Decentralized Exchanges (DEX)

Cùng mở đầu hệ sinh thái Polkadot với 1 trong 2 Sector mình nghĩ là cần quan tâm nhất trong DeFi trên polkadot là DEX.
Amber avatar
vinhvo
8 min read
Published Mar 15 2021
Updated Jul 13 2022
Amber media