Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Giới thiệu Polkadex: Sàn DEX kết hợp giữa Orderbook và AMM Pool

Polkadex kết hợp 2 tính năng của orderbook và AMM, kết hợp với logic thực thi nhanh, thời gian khối ba giây, hỗ trợ bot giao dịch tùy chỉnh.
Published Mar 09 2021
Updated Jul 13 2022
3 min read
Amber media