Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Phân tích Lending Lego - Tiền đề cho sự phát triển của không gian DeFi

Phân tích về các mảnh ghép Lending trên từng hệ sinh thái, dựa trên các số liệu để đánh giá tiềm năng và tìm ra cơ hội đầu tư với lĩnh vực Lending.
Amber avatar
Jack Vĩ
Published Sep 21 2021
Updated Jul 12 2023
62 min read
Amber media

Related Posts