Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Horizon (HZN) là gì? Toàn tập về tiền điện tử HZN

Horizon là một dự án fork của Synthetix - đây là một protocol phát hành tài sản tổng hợp phi tập trung xây dựng trên BSC.
Published Apr 25 2021
Updated Jul 13 2022
8 min read
Amber media