Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hot Cross gọi vốn 5 triệu đô la nhằm phát triển hệ sinh thái

Sau vòng gọi vốn 5 triệu đô la, Hot Cross hiện tại mở rộng hoạt động sang Binance Smart Chain, Avalanche và Polygon Suite.
Amber avatar
tram1456030169
3 min read
Published Jan 13 2022
Updated Oct 03 2023
Amber media