Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Aavegotchi Staking - Hướng Dẫn Stake Token GHST Để Nhận NFT Giá Trị

Hướng Dẫn Stake GHST - token quản trị hệ sinh thái của Aavegotchi, được sử dụng trong hầu hết các chức năng và giao dịch diễn ra trong game.
Amber avatar
jesse
7 min read
Published May 11 2021
Updated Sep 28 2023
Amber media