icon
logo
logocoin98Logo
Dark
Platform Language
Content Language
Font
IBM Plex Sans
Tiếng Anh
Tiếng Việt
logo

Hướng dẫn chạy node StarkNet và cơ hội nhận Retroactive

08/06/22
15:15
Intermediate
0
0
0
0
Thiết kế bởi: Viimy
StarkWare là công ty công nghệ blockchain nổi bật khi có những vòng gọi vốn với giá trị lần lượt là 2 và 8 tỉ đô. Sản phẩm nổi bật nhất là StarkNet - Layer 2 của Ethereum. Với việc chưa có token, việc chạy node trên StarkNet được xem là tiềm năng để kiếm Retroactive hiện tại.

Giới thiệu StarkNet

StarkNet là Layer 2 trên Ethereum, sử dụng giải pháp ZK-Rollups. Đây là sản phẩm của StarkWare. Ngoài StarkNet, StarkWare còn nhiều sản phẩm khác như StarkGate, StarkEx…

Người dùng có thể tham gia chạy node để tăng cường bảo mật cho StarkNet. Dưới đây là các bước hướng dẫn chạy node cho StarkNet.

Các bước chạy node StarkNet

Trước tiên, để bắt đầu chạy node Starknet, bạn cần thuê VPS và cài đặt các hàm cơ bản cần thiết. Bạn có thể thao tác theo hướng dẫn chỉ tiết trong bài viết dưới đây:

Xem thêm: 5 bước chạy node cơ bản cho người mới bắt đầu

Tạo tài khoản Infura

Đầu tiên vào Infura, sau đó tạo tài khoản.

chạy node starknet infura create
Tạo tài khoản Infura

Ở phần này có thể chọn ngẫu nhiên để xác nhận.

chạy node starknet infura confirm
Chọn xác nhận thông tin trên Infura

Tiếp theo là đặt tên cho dự án. Có thể đặt tùy ý.

chạy node starknet infura project
Đặt tên dự án

Dưới đây là màn hình khi bấm SUBMIT:

chạy node starknet infura code
Lưu ý chỗ ô đỏ, sẽ dùng bên dưới

Vào VPS

Trong Terminal, bạn nhập dòng code như sau:

Lưu ý: IP này là địa chỉ IP mà bạn nhận được trong mail nhận thông tin đăng nhập lúc thuê VPS.

chạy node starknet starknet ssh root

Tiếp theo bấm Yes nếu lần đầu vào VPS trên máy mới.

chạy node starknet root yes

Sau đó nhập Password vào. Lưu ý, khi nhập sẽ không hiện ký tự, nên các bạn cứ nhập bình thường và bấm Enter khi hoàn tất.

chạy node starknet password

Dưới đây là hình ảnh đã vào VPS thành công.

chạy node starknet root success

Thiết lập chạy node của StarkNet

Từ đây về sau, khi bấm xong một câu lệnh, chúng ta sẽ bấm Enter để chạy.

Đầu tiên chúng ta chạy:

sudo apt update
chạy node starknet sudo apt

Sau đó chạy:

sudo apt full-upgrade

Khi chạy xong, tiếp tục bằng cách bấm: 

Y
chạy node starknet sudo app y

Tiếp theo, để kiểm tra Python3, bạn chạy:

python3 -V

Nếu ra như ô xanh dương là đúng.

chạy node starknet python3

Sau đó chạy:

sudo apt install -y python3-pip
chạy node starknet sudo app install

Đợi cài đặt xong, chạy:

sudo apt install -y build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev
chạy node starknet sudo ess

Sau đó lần lượt chạy 3 lệnh:

sudo apt-get install libgmp-dev
pip3 install fastecdsa
sudo apt-get install -y pkg-config

Trong quá trình, có thể sẽ hỏi tiếp tục không (Y/n), cứ bấm Y. Dưới đây là nội dung khi hoàn tất các câu lệnh trên:

starknet success

Sau đó, để cài Rust chúng ta chạy:

curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh
chạy node starknet rust

Tiếp tục bấm Enter khi gặp màn hình này (không bấm số gì, chỉ Enter):

starknet enter

Tiếp theo chạy:

sudo apt install cargo
source $HOME/.cargo/env 
rustup update stable

Trong quá trình, có thể sẽ hỏi tiếp tục không (Y/n), cứ bấm Y. Dưới đây là nội dung khi hoàn tất các câu lệnh trên:

chạy node starknet done

Sau đó chạy:

apt install git
git clone --branch v0.1.11-alpha https://github.com/eqlabs/pathfinder.git

Lưu ý: Kiểm tra tại đây để xem phiên bản mới nhất. Hiện đang là v0.1.11-alpha. Dưới đây là màn hình khi hoàn tất các câu lệnh trên:

chạy node starknet python

Sau đó chạy:

sudo apt install python3.8-venv
cd pathfinder/py
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate

Dưới đây là màn hình khi chạy xong các câu lệnh trên:

chạy node starknet success 1

Sau đó chạy:

PIP_REQUIRE_VIRTUALENV=true pip install --upgrade pip
PIP_REQUIRE_VIRTUALENV=true pip install -r requirements-dev.txt

Tiếp theo để kiểm tra, chạy:

pytest

Nếu ra màn hình dưới là hoàn tất.

chạy node starknet pytest

Sau đó chạy:

cargo build --release --bin pathfinder
chạy node starknet cargo

Sau khi hoàn tất, chạy:

tmux

Sau đó chạy:

cargo run --release --bin pathfinder -- --ethereum.url https://mainnet.infura.io/v3/xxxxx

Lưu ý: xxxxx cuối cùng là con số ở ô đỏ trong Infura đã tạo trên.

chạy node starknet infura code 2
Sử dụng ID trong Infura

Cụ thể như hình dưới:

chạy node starknet tmux infura
Chạy lệnh trong tmux

Dưới đây là hình ảnh hoàn tất chạy node StarkNet:

chạy node starknet done
VPS đang chạy node của StarkNet

Câu hỏi thường gặp khi chạy node StarkNet

Cấu hình yêu cầu

CPU: 4 cores

RAM: 4GB

SSD: 100GB+

OS: Ubuntu 20.04 LTS

Xem lại node đã chạy

Để xem lại node sau khi tắt Terminal, đầu tiên cần biết có bao nhiêu tmux, và tên của chúng. Chạy:

tmux ls
tmux ls

Sau đó chạy:

tmux a -t <tên node>

Ví dụ trên, ta chạy:

tmux a -t 0

Cách cập nhật phiên bản mới

StarkNet thường xuyên cập nhật phiên bản mới. Nếu bạn check node thấy bảo cập nhật lên phiên bản mới, vào tmux và chạy lần lượt các lệnh sau:

Ctrl + C (bấm Ctrl kèm C, không phải copy)
cd
rm -rf pathfinder
git clone -b v0.x.x-alpha https://github.com/eqlabs/pathfinder.git

Lưu ý: Kiểm tra phiên bản mới nhất và điền vào số x ở lệnh phía trên.

cd pathfinder/py
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
PIP_REQUIRE_VIRTUALENV=true pip install --upgrade pip
PIP_REQUIRE_VIRTUALENV=true pip install -r requirements-dev.txt
cargo run --release --bin pathfinder -- --ethereum.url https://mainnet.infura.io/v3/xxxxx

Lưu ý: Thay xxxxx tương tự câu Infura ở trên.

Điền ví, KYC ở đâu để định danh khi trúng thưởng?

Hiện StarkNet chưa có bất kỳ thông tin gì về Retroactive, nên chưa chắc có thưởng. Tuy nhiên, đa phần dự án có Retroactive giá trị thường không thông báo trước, nên hiện tại các bạn cân nhắc chạy, phòng trường hợp dự án đột ngột thông báo trong tương lai.

Đến lúc đó, việc định danh dự án sẽ có cách của họ.

Lời kết

Trong lúc thị trường ảm đạm, chạy node đang là hoạt động đầy tiềm năng để kiếm lợi nhuận. Nên với việc công ty StarkWare được định giá cao khi gọi vốn, nhiều khả năng StarkNet nếu có Retroactive, người dùng sẽ nhận được lợi nhuận lớn. 

0
0
icon0
iconicon
Related posts
Comment 0

No comment in this page