Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn chạy node Sui và cơ hội nhận Retroactive

Sui là một trong những blockchain tiềm năng được tạo ra bởi Mysten Labs - tách ra từ đội làm dự án Diem của Facebook trước đây. Bài viết hướng dẫn chạy node cho Sui.
Amber avatar
Khang Kỳ
5 min read
Published Jul 09 2022
Updated Oct 02 2023
Amber media