Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn sử dụng Ref Finance DEX trên NEAR chi tiết và dễ hiểu

Bài viết hướng dẫn anh em chi tiết cách sử dụng Ref Finance - một AMM DEX đầu tiên trên NEAR.
Amber avatar
hieunguyen
Published May 06 2021
Updated Jun 08 2023
4 min read
Amber media

Related Posts