Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn sử dụng sàn Polkaswap (PSWAP) từ A đến Z

Hướng dẫn sử dụng và giao dịch trên sàn Polkaswap, một AMM cross-chain trên Polkadot và Kusama với ưu điểm nổi bật là phí giao dịch rất thấp.
Amber avatar
cryptolover994
Published May 24 2021
Updated Nov 16 2023
7 min read
Amber media

Related Posts