Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn sử dụng sàn Perpetual chi tiết

Hướng dẫn sử dụng sàn Perpetual chi tiết qua các bước: nạp tiền, rút tiền, đóng, mở và điều chỉnh vị thế giao dịch trên sàn Perpetual.
Amber avatar
cryptolover994
7 min read
Published Oct 03 2021
Updated Nov 16 2023
Amber media