Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn sử dụng Osmosis chi tiết (2021)

Hướng dẫn cách sử dụng Osmosis: swap, cung cấp thanh khoản, farm, stake và vote. Giúp anh em có thể tham gia vào hệ sinh thái Cosmos để skin in the game.
Amber avatar
hieutrinh
8 min read
Published Oct 07 2021
Updated Jul 13 2022
Amber media