Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn sử dụng sàn Wardenswap (WAD) có cơ hội nhận Retroactive

Wardenswap là một AMM DEX trên BSC, hiện vẫn chưa ra token. Xem hướng dẫn sử dụng sàn Wardenswap tăng cơ hội retroactive ngay!!!
Amber avatar
trangtran.c98
4 min read
Published Oct 31 2021
Updated Dec 22 2023
Amber media